BILIK

  PEY 5

 

  MAKLUMAT BILIK  
  Blok
BLOK IDE
  Kapasiti
2 orang
  Zon
BLOK IDE

 

  MAKLUMAT PENGHUNI    
  Nama
Fakulti
Jantina
  1. AIDAH BINTI ALIAS
FSSR
Perempuan
  2. FARIHAN BINTI ZAHARI
FSSR
Perempuan

 

  MAKLUMAT KEKOSONGAN  
  Jumlah Kapasiti
2 orang
  Jumlah Penghuni Sediada
2 orang
  Jumlah Kekosongan
0 orang

 

  Senarai Kelengkapan  
Nama Item
Jumlah
  1. Kerusi Penghuni
2
  2. Kerusi Tetamu
2
  3. Meja Penghuni
2
  4. Kabinet Buku
2
  5. Node Rangkaian
2
  6. Telefon
2

 

  KEPUTUSAN  
  Tiada kekosongan. Permohonan tidak dibenarkan.