POLISI

DAN SYARAT

Bagi memudahkan anda membuat tempahan, pihak pengurusan telah menetapkan beberapa polisi tempahan bilik yang perlu dipatuhi sebelum membuat tempahan seperti berikut :

 

KHAS UNTUK SEORANG *tertakluk kepada kekosongan
 1. Professor (dalam perkhidmatan)
 2. Professor Madya (dalam perkhidmatan)
 3. Mantan Timbalan Rektor (TR)
 4. Mantan Ketua Pusat Pengajian (KPP)
 5. Doktor Falsafah (Dr.)
 
KHAS TINGKAT BAWAH  
 1. Orang Kelainan Upaya (OKU)
 2. Sakit (mempunyai surat pengesahan dari Pegawai Perubatan)
 
MENGIKUT FAKULTI  
 1. KPP 1 - Khas untuk semua pansyarah FSSR dan Jabatan Undang-undang (JUU) dan Mantan TR/KPP.
 2. KPP2 (Blok A) - Khas untuk semua pansyarah Fakulti Perakaunan (FPN)
 3. KPP2 (Blok C) - Khas untuk semua pansyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP)
 4. KPP3 - Khas untuk semua pansyarah FKPM, FPHP, ACIS dan APB.
   
  SYARAT PERMOHONAN  
 1. Sistem ini hanya boleh digunapakai oleh pensyarah berstatus TETAP sahaja. Pensyarah berstatus PTFT/KONTRAK boleh menghubungi moderator di nombor telefon yang disediakan.
 2. Permohonan tidak boleh melebihi daripada 1 PERMOHONAN SAHAJA. Sistem akan menolak permohonan yang dibuat melebihi had yang ditetapkan.
 3. Permohonan hanya dibuka kepada pemohon yang masih TIDAK MEMPUNYAI BILIK SAHAJA.
 4. Pengawai yang meluluskan permohonan berhak menolak permohonan sekiranya maklumat yang diberikan adalah PALSU.