INFO

e-BILIK

e-Bilik adalah sebuah sistem yang dibangunkan bagi tujuan memudahkan pensyarah menyemak kekosongan bilik untuk tujuan penempatan.

e-Bilik yang dahulunya menggunakan sistem manual iaitu penggunaan buku kini telah dinaiktaraf kepada penggunaan sistem berkomputer yang boleh diakses melalui laman web.

Dengan adanya e-Bilik diharap akan membantu pensyarah dan pihak pentadbiran dalam urusan penempatan pensyarah di UiTM Melaka


Selamat menggunakan e-Bilik. Kemudahan anda, keutamaan kami.