ZON

  KPP3

SENARAI BILIK KOSONG      
Nombor Bilik
Blok
Kapasiti Bilik
Jumlah Kekosongan
Jantina Penghuni
BLOK MBMC
1
0
Perempuan
BLOK MBMC
1
0
Perempuan
BLOK MBMC
1
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
1
0
Lelaki
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
1
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
0
Lelaki
BLOK MBMC
2
2 orang
-
BLOK MBMC
2
0
Lelaki
BLOK MBMC
2
1 orang
Lelaki
BLOK MBMC
1
0
Lelaki
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
1
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Lelaki
BLOK MBMC
2
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
0
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
2
1 orang
Perempuan
BLOK MBMC
1
0
Lelaki
BP/PEN
1
0
Lelaki
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
1
0
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
1
0
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
1
0
Lelaki
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
2
0
Perempuan
BP/PEN
1
0
Lelaki
BP/PEN
2
1 orang
Lelaki
BP/PEN
2
0
Perempuan
BP/PEN
1
0
Lelaki
BP/PEN
2
1 orang
Lelaki
BP/PEN
2
0
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
2
0
Perempuan
BP/PEN
2
0
Perempuan
BP/PEN
2
0
Perempuan
BP/PEN
2
1 orang
Lelaki
BP/PEN
2
0
Lelaki
BP/PEN
2
0
Lelaki
BP/PEN
2
0
Lelaki
BP/PEN
2
1 orang
Perempuan
BP/PEN
2
0
Perempuan