ZON

  KPP2

SENARAI BILIK KOSONG      
Nombor Bilik
Blok
Kapasiti Bilik
Jumlah Kekosongan
Jantina Penghuni
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
1
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
1
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
1 orang
Perempuan
BLOK A
2
1 orang
Perempuan
BLOK A
2
1 orang
Lelaki
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
1
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
1 orang
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
1
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Lelaki
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK A
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
1
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
1
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Lelaki
BLOK C
2
0
Lelaki
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Lelaki
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
1
0
Perempuan
BLOK C
1
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Lelaki
BLOK C
1
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Lelaki
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Lelaki
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
1
0
Lelaki
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
0
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
1
0
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan
BLOK C
2
1 orang
Perempuan