ZON

  KPP1

SENARAI BILIK KOSONG      
Nombor Bilik
Blok
Kapasiti Bilik
Jumlah Kekosongan
Jantina Penghuni
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/W2
1
1 orang
-
BLOK A/W2
1
1 orang
-
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/W2
1
1 orang
-
BLOK A/W2
2
0
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/FSSR
1
0
Lelaki
BLOK A/FSSR
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/FSSR
1
0
Lelaki
BLOK A/FSSR
1
0
Lelaki
BLOK A/FSSR
1
0
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/FSSR
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/FSSR
2
1 orang
Lelaki
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/FSSR
2
2 orang
-
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/FSSR
1
0
Lelaki
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/FSSR
2
1 orang
Lelaki
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/W1
1
0
Lelaki
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/W2
2
1 orang
Lelaki
BLOK A/W1
2
0
Perempuan
BLOK A/W1
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W1
2
1 orang
Lelaki
BLOK A/W1
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/W1
2
0
Lelaki
BLOK A/W2
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W1
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Lelaki
BLOK A/W2
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/W2
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W2
1
0
Perempuan
BLOK A/W1
2
0
Perempuan
BLOK A/W1
2
1 orang
Perempuan
BLOK A/W1
2
1 orang
Perempuan