ZON

  BLOK IDE

SENARAI BILIK KOSONG      
Nombor Bilik
Blok
Kapasiti Bilik
Jumlah Kekosongan
Jantina Penghuni
BLOK IDE
2
1 orang
Perempuan
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Perempuan
BLOK IDE
2
1 orang
Perempuan
BLOK IDE
2
0
Perempuan
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki
BLOK IDE
2
1 orang
Perempuan
BLOK IDE
2
1 orang
Lelaki