Zon
  Bil Bilik
  Kapasiti
  Kekosongan
  BLOK IDE
  15
  30
  14
  IBNU KHALDUN
  19
  37
  19
  KPP1
  47
  68
  20
  KPP2
  93
  175
  13
  KPP3
  57
  100
  28
 
 
   Katakunci: